Blog: Zo kan het niet langer…

Deze week viel het magazine van de Diabetesvereniging op mijn deurmat met als thema ‘Soms is diabetes ook gewoon heel erg…’. Een themanummer over complicaties. Even schoot er door mijn hoofd om het nummer linea recta bij het oud papier te gooien, maar met de nodige weerstand bladerende ik er toch doorheen. Gegrepen door de intense verhalen bleef ik geboeid. Wat de complicaties van diabetes zijn weet ik natuurlijk maar al te goed. Toch raakten de persoonlijke verhalen van mensen, die net als ik diabetes hebben, mij diep.

Af en toe begeleid ik jonge volwassenen met beginnende complicaties in mijn praktijk. Die complicaties zijn ook vaak de aanleiding dat ze bij mij komen. Aanleiding is het besef; ‘het roer moet nu echt om, zo kan het niet langer’. Onlangs ontving ik een jongeman met beginnende oogschade. Nog onder de indruk van de confronterende diagnose kwam hij mijn praktijk binnengestapt. Het roer moest nu echt om. Gemotiveerd ging hij aan de slag. Minder koolhydraten eten, aanschaffen van een betaalbare glucosemeter die continu je glucosewaarden meet én beter zorgen voor zijn diabetes. Hij wist precies wat nodig was voor zijn ‘nieuwe’ leven. Voor het koolhydraatarme dieet had hij een afspraak met een diëtist en de glucosemeter was aangeschaft. Hij voelde echter dat hij ook nog iets anders nodig had. Hij had dringend behoefte aan een betere emotionele balans in zijn leven met diabetes.

Vaak zie ik dat mensen die op jonge leeftijd diabetes hebben gekregen als jongvolwassenen worstelen met het besef dat ze een aandoening hebben die nooit meer overgaat. Omdat ze vanaf jonge leeftijd diabetes hebben ‘weten ze niet beter’ en hebben hierdoor een bewust rouw- en acceptatieproces overgeslagen. Dat kan later zorgen voor sombere gevoelens en onverschilligheid ten opzichte van hun diabetes. In mijn coachsessies besteed ik hier alsnog aandacht aan op een manier die bij hen past. Deze sessies maken het hebben van diabetes lichter. Zo ook voor de jongeman die nu zijn verstandhouding met zijn diabetes beter begrijpt en accepteert. Hierdoor kan hij zijn leven met diabetes stap voor stap beter vormgeven.

Het gaat nu goed met hem en het lukt hem ook beter voor zijn diabetes te zorgen. Zijn ogen waren niet verder achteruit gegaan en zelfs iets verbeterd ten opzichte van de vorige meting. Zijn gemiddelde glucosewaarde was gedaald. Prachtige resultaten waar hij terecht heel erg trots op is. Soms kan een beginnende complicatie de aanleiding zijn om fundamenteler te werken aan een betere relatie met je diabetes en zo het begin van een beter leven met diabetes zijn.

Share This