Blog: Hoe ‘heurt’ het eigenlijk?

Door mijn werk heb ik veel contact met andere mensen met diabetes. In mijn praktijk coach ik mensen met diabetes en daarnaast ontmoet ik ook mensen met diabetes die werken in of voor de diabeteszorg. Onlangs was ik uitgenodigd om samen met een clubje jonge mensen met diabetes het internationale congres over diabetes in Wenen bij te wonen. Toen we de avond ervoor met elkaar dineerden en kennis maakten dienden we eerst allemaal onze insuline toe. Als lotsverwanten komen de gesprekken over diabetes direct opgang en vullen een groot deel van de avond. Het is heel fijn om van elkaar te horen hoe iedereen op zijn eigen manier ermee omgaat.

Naast de steun die ik ervaar in dat soort gesprekken realiseer ik me dat deze gesprekken nog een veel grotere waarde creëren voor mij. Ze scheppen een onmisbaar referentiekader. Dit kan ik het beste illustreren aan de hand van een cliënt die ik coach. Deze jongen was vastgelopen door zijn beeld over de ‘diabetes norm’. In zijn omgeving kende hij geen andere mensen met diabetes. In de loop van het gesprek kwamen we erachter dat hij de lat zo hoog legde voor zichzelf dat hij daar nooit aan kon voldoen. Wat voor hem enorm frustreerde en ongelukkig maakte.

Waar kwam deze hoge lat vandaan? Van zijn diabetesverpleegkundige en internist kreeg hij ieder consult te horen dat zijn glucosewaardes tussen de vijf en acht horen te zijn. Zijn beeld was dat alle andere mensen met diabetes (die hij niet kende) ook deze waardes hanteerden. Dit was zo dacht hij blijkbaar de norm.

Voor hem werkte het heel bevrijdend te horen dat ieders glucosewaarden constant in beweging zijn. Dat met hem vele anderen met diabetes hun stinkende best doen hun curve binnen de lijntjes te houden en dat dit heel vaak niet lukt.

In de diabeteszorg hebben we het over ‘goed ingesteld’ of  het ‘vaak’ hebben van  hypo’s of hyper’s. Wat bedoelen we daar precies mee? Is de gestelde norm realistisch voor mensen met diabetes? Wij moeten tenslotte met ons hoofd onze alvleesklier nabootsen.

Mijn cliënt was opgelucht te horen dat hij niet een uitzondering was. Dat ik en met mij vele anderen wisselende glucosewaarden hebben. Dat tussen de vijf en acht een streefwaarde is en in de praktijk vaak lukt, en soms even niet.

Share This