Professionals

Brigiet Brink Coacht & Traint voor professionals in en voor de zorg

Om mijn doel zo goed mogelijk te verwezenlijken richt ik me, naast het coachen van mensen met diabetes, op professionals in en voor de zorg. Hierbij kun je denken aan zorgprofessionals zoals diabetesverpleegkundigen, praktijkondersteuners en internisten, maar ook aan organisaties die zich richten op kwaliteit in de zorg, zoals dienstverleners, zorggroepen, farmaceuten en belangenorganisaties.

Waarom?

In de professionele zorg is veel winst te behalen. De kwaliteit van de (diabetes)zorg in Nederland is absoluut goed te noemen. Echter voor de sociaal-emotionele impact voor mensen met een chronische aandoening is weinig aandacht, tijd en kennis. Hier wordt door cliënten een kloof ervaren tussen de behoefte aan ondersteuning en het geringe aanbod hiervan in de zorg.

Als professioneel coach, trainer, adviseur én ervaringsdeskundige heb ik veel contact met cliënten. Door goed naar hen te luisteren én door mijn eigen ervaringen heb ik inzicht verworven over hoe de zorg ervaren wordt, wat de behoeften zijn en hoe hier beter op ingespeeld kan worden door de zorg. Door mijn veelvuldige contacten met zorgverleners, zowel als professional en als ervaringsdeskundige, ben ik in staat een brug te slaan tussen de zorgprofessionals en de behoefte van de cliënt. Waardoor ik in de zorg een bijdrage lever aan mijn doel; de kwaliteit van leven verbeteren!

Hoe?

Door mijn kennis en ervaring in te zetten voor zorgprofessionals en mee te denken in nieuwe zorgstructuren ben ik in staat een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit in de zorg.

Dit doe ik op verschillende manieren. Hieronder een overzicht van voorbeelden van mijn diensten die voor iedere specifieke vraag in goed overleg op maat worden vormgegeven.

 • Presentaties aan zorgprofessionals
 • Advies en begeleiding aan professionals in en voor de zorg. Onderwerpen als:
  • Co-creatie in de zorg
  • Persoonsgerichte zorg
  • Invulling geven aan het thema ‘zelfmanagement’
  • Indeling van zorgpaden
 • Trainingen / workshops voor zorgprofessionals
 • Coaching zorgteams en patiënten
 • Teamcoaching
 • Coaching on the job
 • Intervisie in zorgteams
 • Transitietrajecten Positieve Gezondheid in samenwerking met Institute for Positive Health (IPH)

Opdrachtgevers

Contact

Leeft er binnen uw organisatie een vraagstuk dat verband houdt met sociaal-emotionele kant van (diabetes)zorg, persoonsgerichte zorg of zelfmanagement? Neem gerust contact met me op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijke bijdrage die ik aan uw organisatie kan leveren.

info@brigietbrink.nl / 06 41 317 447

Meer informatie